Právní ujednání

Společnost VIP Homes s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém jí byly klienty poskytnuty a to i prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů). S osobními údaji návštěvníků těchto stránek má společnosti VIP Homes právo disponovat podle zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění).

Webové stránky VIP Homes s.r.o. jsou průběžně aktualizovány. Za případné nepřesnosti, (fotografie, půdorysy, mapy), či neúplnosti publikované na těchto stránkách společnost VIP Homes nezodpovídá.

Společnost VIP Homes s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém jí byly klienty poskytnuty a to i prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujícícch osob (realitních makléřů). S osobními údaji návštěvníků těchto stránek má společnosti VIP Homes právo disponovat podle zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění).

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V návaznosti na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016, informujeme klienty VIP Homes, kteří uzavírají smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů. Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení podá spotřebitel na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz