Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Právní ujednání

Společnost VIP Homes s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém jí byly klienty poskytnuty a to i prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů). S osobními údaji návštěvníků těchto stránek má společnosti VIP Homes právo disponovat podle zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění).

Webové stránky VIP Homes s.r.o. jsou průběžně aktualizovány. Za případné nepřesnosti, (fotografie, půdorysy, mapy), či neúplnosti publikované na těchto stránkách společnost VIP Homes nezodpovídá.

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V návaznosti na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016, informujeme klienty VIP Homes, kteří uzavírají smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů. Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení podá spotřebitel na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz